Po co architekt?

Po co architekt?

   Powszechnie uważa się, że celem pracy architekta jest jedynie wykonanie projektu, ewentualnie doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak tak na prawdę rolą architekta jest kompleksowa pomoc inwestorowi w doprowadzeniu do powstania budynku. W przypadku inwestycji dotyczących domu mieszkalnego, do architektów zgłaszają się klienci, którzy właśnie zakupili działkę, obejrzeli jakąś liczbę projektów z katalogu i proszą o narysowanie projektu zgodnego z ich wizjami i umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę.

   Warto jednak mieć świadomość, że już wybór lokalizacji budynku ma zasadniczy wpływ na efekt końcowy, czyli to jaki będzie budynek i w jaki sposób będzie współgrać z otoczeniem. Oczywiście dobre zaaranżowanie przestrzeni działki ma wpływ na satysfakcję inwestora, lub jej brak. Projektowanie budynku rozpoczyna się od określenia celu. Określenia jakie funkcje będzie spełniać inwestycja. Na tym etapie nie wystarczy stwierdzenie, że planujemy dom mieszkalny. Trzeba uszczegółowić przeznaczenie budynku i określić – kto będzie w danym budynku mieszkał, jak liczna jest rodzina, jakie funkcje dodatkowe będzie spełniał dom, czy będzie to również miejsce do pracy i wiele innych. Już przy wstępnych rozmowach istotne są możliwości i upodobania estetyczne inwestora. Odpowiedzi na te pytania pomogą w wyborze optymalnej lokalizacji budynku, pomogą przeanalizować przydatność danej działki budowlanej jeszcze przed jej ostatecznym zakupem.

   Uświadomienie sobie najważniejszych zagadnień już na początkowym etapie planowania inwestycji pozwoli na osiągniecie lepszego efektu na koniec budowy, a tym samym umożliwi inwestorowi jak najlepsze zrealizowanie zamierzeń i satysfakcję z efektu inwestycji. Rolą architekta jest współpraca z inwestorem polegająca na postawieniu między innymi tych pytań i pomocy w odpowiedzi na nie. Dzięki takiej współpracy można, korzystając z wiedzy architekta, wypracować założenia inwestycji uwzględniające upodobania i możliwości inwestora.

   Wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę są tylko jednymi z wielu etapów powstawania budynku. Praca nad wstępną koncepcją budynku to szereg decyzji mających wpływ na ostateczny wynik procesu budowy, wraz z jego ekonomicznym wymiarem. Wiele tych decyzji musi podjąć inwestor, choć jest to dla niego obszar nieznany. Między innymi wstępna decyzja o wyborze materiałów budowlanych, takich jak na przykład rodzaj ścian musi być podjęta na podstawi znajomości ich cech z uwzględnieniem możliwości i preferencji inwestora. Architekt musi podjąć te decyzje wraz z inwestorem, zwrócić mu uwagę na szereg rzeczy, które inwestor może przeoczyć. Tworzenie budynku, jego projektowanie i budowa to ścisła współpraca pomiędzy inwestorem, wykonawcą i architektem.

   Dla wielu ludzi dobry efekt projektowania to wykonanie ładnej wizualizacji budynku, tymczasem dobra wizualizacja to taka, która oddaje maksymalnie wierny obraz budynku po jego realizacji bez zabiegów upiększających. W świecie realnym, w percepcji istniejącego budynku już nie będą pomagać wirtualne efekty w postaci pięknych samochodów i ładnych ludzi.

   Każda inwestycja budowlana wymaga w pierwszej kolejności dobrego jej zaplanowania. Jedynie współpraca z architektem, ze względu na jego wiedzę, doświadczenie i znajomość branży, pozwoli uniknąć wielu problemów na które narażeni są inwestorzy. Dobra współpraca inwestora z projektantem od początku inwestycji do jej zakończenia jest konieczna do osiągnięcia zadowalającego efektu dla inwestora.